HEMŞİRELİK PROGRAMI

Program Profili
Bakanlar Kurulunca 25.01.2016 tarihinde alınan 2016/8562 sayılı kararın 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Programın eğitim süresi 4 yıldır. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans programı zorunlu dersler, seçmeli dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır. Derslerin %75'i zorunlu, %25'i seçmelidir. Programdaki seçmeli dersler ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir. İkinci yarıyıldan itibaren uygulamalar başlamaktadır. "Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte Öğretim" derslerinin uygulamaları Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve sahada gerçekleşmektedir.

Öğrenci Kabul Koşulları
Hemşirelik Programına MF-3 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Programa öğrenci kabulü “2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda belirtilmektedir.

Eğitim Türü
Tam zamanlı, 1. Öğretim

Önceki Öğrenmelerin Tanınması
Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri geçerlidir.

Kazanılan Derece
Lisans Derecesi

Öğrenim Düzeyi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey Lisans Derecesi

Üst Derece Programlara Geçiş
AYÇ-YBÖ: 7

Ölçme ve Değerlendirme
Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları
Toplam en az 240 AKTS karşılığı olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti verilen kurumlarda ve eğitim kurumlarında istihdam edilir.

Program Sorumlusu:
Dekan Vekili
Prof. Dr. Zehra YILMAZ
Adres: Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tel: 04143183201

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR