Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 Nisan 2016 tarihinde kurulmuş olmakla beraber, 1997 yılından 2016 yılına kadar aktif olarak hemşire yetiştiren Sağlık Yüksekokulu'nun tecrübeli, özverili, genç ve dinamik akademik kadrosunu bünyesine katmıştır. Fakültemizde, Hemşirelik, Perfüzyonistlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır.  Hemşirelik Bölümü bünyesinde, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapılmaktadır. Diğer bölümlerimiz için, gerekli akademik alt yapının hazırlanmasına bağlı olarak olası en kısa zamanda öğrenci alımları planlanmaktadır.


Fakültemiz Hemşirelik Bölümü bünyesinde,  5 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 20 öğretim elemanı bulunmaktadır.


Sağlık alanında ekip halinde çalışma gerekliliğinden dolayı, sağlığın farklı alanlarına yönelik eğitim sunan programlara büyük bir ihtiyaç doğmaktadır. Bu ihtiyacın bölgemizdeki yansımasının bir sonucu olarak kurulan, Sağlık Bilimleri Fakültemiz, bölgemizde nitelikli eğitim veren lider bir fakülte olma misyonuna sahiptir. Bu misyonu tam olarak gerçekleştirebilmek amacıyla Hemşirelik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, HEPDAK ulusal akreditasyonunu almaya yönelik ön çalışmaları değerli öğretim elamanı arkadaşlarımızla başlatmış bulunmaktayız.


Fakültemiz programları, öğrencilerimizin, bireylere bütüncül yaklaşım sergileyebilmelerini, etkin ekip çalışması yapabilmelerini,  profesyonel bakım verebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda, mesleki sorumluluk bilincine sahip olarak, araştıran ve değişim yaratabilen, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alan sağlık çalışanları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.


Hemşirelik programımızda dersler, teorik, laboratuvar ve saha/hastane uygulamaları şeklinde yapılmaktadır. Mesleki becerilerin artırılması ve pekiştirilmesi adına yapılması öngörülen saha/hastane uygulamaları için, başta Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere, Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Devlet Hastaneleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinden destek almaktayız.       Fakültemiz, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinin de bulunduğu Osmanbey Yerleşkesinde yer almaktadır.


Fakültemiz mezunları, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kamuya ait veya özel kuruluşlarda ve üniversitelerin eğitim kadrolarında çalışabilmektedir.


Sağlık bilimleri alanında eğitim almak isteyen değerli gençler, sizleri fakültemiz öğrencisi olarak görmek bizleri mutlu edecektir.
 

Prof.Dr.Zehra YILMAZ
​Dekan

BAĞLANTILAR

Organizasyon Şeması