Prof. Dr. Zehra YILMAZ    
Dekan  
Dahili: 3200  
zehrayilmaz@harran.edu.tr
 
Yrd. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Yrd. Doç. Dr. Fatma ERSİN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği
Dahili: 3205 Dahili: 2483
hulya.karatas35@gmail.com fatmaersin1@gmail.com
 
Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Fatma KORUK
Halk Sağlığı Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Dahili: 1189 Dahili: 3204
skahraman1308@gmail.com fgozukara18@gmail.com
 
Yrd. Doç. Dr. Arzu TİMUÇİN Öğr. Gör. Mert KARTAL
Hemşirelikte Yönetim  Halk Sağlığı
Dahili: 2481 Dahili: 2484
timucinarzu@gmail.com akartal044@hotmail.com
 
  Öğr. Gör. Feray Kabalcıoğlu BUCAK Öğr. Gör. Nilgün OKŞAK
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Fizyoloji
 Dahili: 2484 Dahili: 2484
 feraykabalcioglu@hotmail.com nilgunoksak@harran.edu.tr 
 
Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN Arş. Gör. İbrahim DAĞ
Tıbbi Biyokimya Hemşirelik Anabilim Dalı
Dahili: 1640 Dahili: 1640
abdullahtaskin52@harran.edu.tr ibrahimdag___@hotmail.com
 
Arş. Gör. Kadriye ŞAHİN Arş. Gör. Derya TÜLÜCE
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Hemşirelik Anabilim Dalı
Dahili: 3201 Gazi Üniversitesi
biyologhun@hotmail.com Doktora Programı
 
Arş. Gör. Duygu Kemer YILDIZ Arş. Gör. Veysel AKDUMAN
Hemşirelik Anabilim Dalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Akdeniz Üniversitesi Marmara Üniversitesi
Doktora Programı Doktora Programı
 
 
Arş. Gör. Çağatay Müslüm GÖKDOĞAN Arş. Gör. Ömer Faruk YAŞAROĞLU
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Gazi Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi
   Yüksek Lisans Programı
 
Arş. Gör. Zeynal YASACI Arş. Gör. Özlem KACKİN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Dahili: 3201
Yüksek Lisans Programı ozlemkackin.711@gmail.com