Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Nilay YÖRÜK ve Arş. Gör. Furkan TÜZÜN tarafından hazırlanarak, ilgili Üniversitenin Etik Kurulu tarafından uygun görülen "Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" başlıklı anket çalışmasına katılım sağlamak isteyen öğrenciler, https://forms.gle/VdK67XaioovnBiai8 adresinden ilgili çalışmaya ulaşabilir.

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

HARUZEM

BOLOGNA

      

ÖĞRETİM ELEMANLARININ KİTAP ÇALIŞMALARI

BAĞLANTILAR


.........................................................
PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMİ
KOORDİNATÖR: Öğr. Gör. Dr. Veysel KAPLAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mert KARTAL
Üye: Öğr. Gör. Filiz SOLMAZ
.........................................................