Fakültemizi kazanarak Elektronik kayıt (e-kayıt) yapan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen GEREKLİ BELGELERİ 11- 30 EYLÜL 2017 tarihleri arasında öğrenci servisine teslim etmeleri zorunludur.


ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) YAPAN ÖĞRENCİLERİN 11 – 30 EYLÜL 2017 TARİHLERİ ARASINDA TESLİM ETMELERİ GEREKEN BELGELER:
 
1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı Lise Diplomasının aslını göstermek kaydıyla fotokopisi, Lise Diploması hazırlanmamış olanların ortaöğretim kurumundan aldığı yeni tarihli Mezuniyet Belgesi’nin aslını göstermek kaydıyla fotokopisi
(Önlisans/Lisans Diploma veya Mezuniyet Belgesine sahip olanlar Lise Diplomasının fotokopisini veya mezun oldukları Üniversiteden almış oldukları Önlisans/Lisans Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslını göstermek kaydıyla fotokopisi)
2- Nüfus Cüzdanının aslını göstermek kaydıyla 1 adet Fotokopisi
3- Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 12 adet, 4.5x6 cm boyutlarında),
4- ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumlarına kayıt esnasında görevlilerimiz tarafından YÖKSİS veri tabanından bakılabilecektir. *
* Askerlikle ilgili sorunları olan erkek adayların bağlı bulunduğu Askerlik Şubelerine uğrayarak kayıt için gerekli belgeyi getirmeleri gerekmektedir.


 

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği