Mezun olan öğrenciler ''Fizyoterapist'' ünvanı almaktadır. Mezunlar; Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, SSK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık ünitelerinde, özel eğitim ve dal merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, huzurevlerinde, hasta veya engeli olan kişilere yönelik merkezler (Altı Nokta Körler Vakfı, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, Evde Bakım Derneği'ne ait merkezler vb.), evde bakım merkezleri ve üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.