2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Kapsamında Gidilebilecek Üniversiteler
Üniversite Adı
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İnönü Üniversitesi (Malatya)
Ankara Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
İstanbul Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Gazi Üniversitesi (Ankara) Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Ege Üniversitesi (İzmir) Sakarya Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Pamukkale Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Dicle Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Adıyaman Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Kocaeli Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mersin Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi (Konya) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Mustafa Kemal Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)
Çukurova Üniversitesi (Adana) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)  
 
Fakültemiz Hemşirelik Bölümünde ve Fakültemiz bünyesinde devam eden Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümündeki ögrencilerin yaz okulu kapsamında fakültemizde açılamayan dersleri "Harran Üniversitesi Yaz Dönemi Egitim-Öğretim Programı Yönergesi" nin 12. Maddesi (a) bendi gereğince daha önce ilan edilen Yükseköğretim Kurumlarına ilaveten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi'nden de alabilmeleri uygun bulunmuştur.

 

BOLOGNA

      

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

BAĞLANTILAR