Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünden mezun olan bir öğrencinin yeterlilikleri:

•      Doğru bilgi, teori, araştırma ve kanıta dayalı uygulamalar yapmak

•      Uygulama için sorumluluk alma ve güvenilir olmak

•      Hasta ve diğer sağlık ekip üyeleri ile birlikte olmak, işbirliği yapabilmek,

•      Hastaya öğretim yapabilmek

•      Disiplinler içi ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik etmek,

•      Ekip çalışmasının önemine inanmak

•      Farklı gruplarla çalışma yapabilmek

•      Sağlık verilerini değerlendirerek,  kullanabilmek

•      Sağlık hizmeti sunumu içinde hastanın savunuculuğunu yapmak

•      Hasta bakımı hizmetlerine katılma ve denetimde bulunmak

•      Fiziksel, mali ve insan kaynaklarını korumak

•      Hemşirelik hizmet sonuçlarını değerlendirmek

•      Araştırmalara katılma ve sonuçlarını kullanma

•      Hemşireliğin kariyerine –bilgi birikimine katkı vermek- yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek

•      Politika ve yasal süreçlere katılmak

•      Sağlık bakım sisteminin biçimlenmesinde/ belirlenmesinde rol alma işlevlerini yerine getirebilmek.

•      Yüksek düzeyde problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri geliştirme ve bu becerileri kullanabilmek,

•      Kendini ve diğerlerini anlamak için davranışsal, biyolojik ve doğal bilimlerin bir entegrasyonunu yapabilmek

•      Nicel verileri yorumlama becerisine sahip olmak ve bu becerileri kullanabilmek

•      Hemşirelik girişimlerini geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek için temel olarak bilimsel süreci ve bilimsel bilgiyi kullanabilmek

•      Sosyal ve mesleki problemleri analiz etmek için sosyal, politik, ekonomik, tarihi, bilgilere başvurmak

•      Yazılı ve sözlü alanda etkin iletişim kurabilmek

•      İnsan değerlerinin doğasını anlayabilmek

•      Yeni fikirlere ve deneyimlere karşın kişisel standartlar geliştirme ve ifade edebilmek

•       Mesleğin niteliğini takdir etme ve anlayabilmektir.