TIKLA  --> SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

 
GÜZ I. YARIYIL

 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS  
HEMŞİRELİĞE GİRİŞ 2801101 1 2+0 2 2  
Dersin İçeriği Dersin Sunuluşu, İnsan-Çevre-İnsan İlişkisi, İnsan Gereksinimleri,Sağlık-Hastalık-Koruyucu Sağlık, Profesyonel Hemşirelik,Hemşirelik Mesleği,Görev, Yetki ve Sorumlulukları,Hemşirelik Eğitiminin Temel Amacı ve Felsefesi, İnsan-Hasta Hakları, Ulusal ve Uluslar arası Hemşirelik Organizasyonları
 
 
KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM 2801109 1 3+0 3 4  
Dersin İçeriği Dersin Açıklanması, İletişimin Tanımı,İletişimin İnsan Yaşamı İçin Gereği, Kendini Tanıma,Benlik Bilinci, Benlik Saygısı,Yetkin Yetişkinlik, İletişimde Savunma Mekanizmalarını Kullanma, Savunucu İletişim, İşitme-Dinleme-Aktif Dinleme, Sözsüz İletişim, Hemşirenin Kendini ve Başkalarını Tanıması, Yapıcı Tartışma, Yıkıcı Tartışma- Sürtüşmeler, Çatışmalar, Ekip ve İletişim, Öğretim Elemanı- Öğrenci Hasta Etkileşimi, Sağlık Sorunu Olan Bireye Yaklaşım, Dersin Değerlendirilmesi  
HİSTOLOJİ 2801103 I 2+0 2 2  
Dersin İçeriği Örtü epiteli, sekresyon ve bezler, bağ dokusu, kıkırdak dokusu, kemik dokusu, kan dokusu, sinir dokusu, kas dokusu  
BİYOKİMYA 2801104 1 2+0 2 2  
Dersin İçeriği Biyokimyaya giriş, hastadan biyolojik test örneklerinin alınması, su ve pH, sıvı ve elekrolitler karbonhidratlar, amino  asitler ve proteinler, enzimler, enzim kinetiği, lipid biyokimyası, vitamin ve mineraller, hormon biyokimyası.  
TEMEL MİKRO.PRZT 280105 1 3+2 4 5  


Dersin İçeriği
Mikrobiyolojiye Giriş, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Genel Özellikleri
Bakterilerin Yapısı Üreme Özellikleri, Besi Yerleri, Metabolizmaları, Mikrop Florası.Mikrobiyoloji Laboratuarında Kullanılan Araç ve Gereçlerin Tanıtılması
Mikroorganizma-Konak Arası İlişkiler, Enfeksiyon ve Bulaşma Yolları
 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Antibakteriyel Ajanların Etki Mekanizmaları ve Antibiyotik Direnç Mekanizmaları
Stafilokok, Streptokok Pnömokok  ve Neisserialar, Enterik Bakteriler Küçük Gram Negatif Basiller Anaerob Bakteriler, Aerob Gram Pozitif Basiller
Gram Boyamalar
Mikoplazma, Mikobakteriler, Sarmal Mikroorganizmalar
Mantarlar Hakkında Genel Bilgi ve Önemli Küf Mantarların Tanıtılması
Parazitolojiye Giriş, Protozoonlar, Nematodlar, Sestodlar, Trematodlar,
Viruslar Hakkında Genel Bilgi, Bazı Önemli Virus Hastalıkları
İmmunolojiye Giriş, Antijen-Antikor Reaksiyonları
Besiyerler ve Ekim Yöntemleri
Kan ve Doku Parazitlerin İncelenmesi. Bağırsak Parazitlerinin Mikroskobik İncelenmesi.
Etyolojik Tanı Metodları ve Önemli Serolojik Testler
 
   
ANATOMİ 2801102 1 3 + 2 4 6  
Dersin İçeriği Anatomiye giriş, Kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner siste, üreme sistemi (erkek ve kadın), sinir sistemi, duyu organları, endokrin bezler.  
ATATÜRK İLK. VE İNK.TAR.İHİ 1 2801107 1 2+0 2 2
Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Türk Yenileşme Hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele.
TÜRK DİLİ 1 2801106 1 2 2 2  
Dersin içeriği Türk Dili dersinde dil, kültür; dil-kültür ilişkisi, medeniyet-kültür farklılıkları, Türk Dilinin tarihi gelişimi, Dünya dilleri arasındaki yeri, ses özellikleri, cümle bilgisi; ağız, şive, lehçe; imla ve noktalama uygulamaları, yazılı ve sözlü kompozisyon türleri ve bu türler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
 
 
TEMEL İNGİLİZCE I 2801108 1 2 2 2  
Dersin İçeriği Numbers, Countable / Uncountable Nouns, Have/Has got, Some, Any, There  is…/There are…,How many ../How much…, Adjectives,      Suggestions, Requests, Comperatives , İnvitations, Present  Progressive,  Simple  Present  Tense.  
BEDEN EĞİTİMİ ı I 2801110 1 2 1 1  
Dersin İçeriği

Beden Eğitimi dersinde uygulanacak metot ve teknikler (beden eğitim tanıtımı ve kişiye kazandırdıkları), düzen alıştırmaları (dönüşler), koşular ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme, voleybol ile ilgili temel beceriler edinebilme

 
                                             


BAHAR  II. YARIYIL

 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS
HEMŞİRELİK ESASLARI 2801201 2 12 14 14
 
Dersin İçeriği
 
Hemşireliğin temel kavram , kuram ve ilkeleri ile temel hemşirelik uygulamalarını içeren konular yer almaktadır.
 
FİZYOLOJİ 2801202 1 4+2 5 6
Dersin İçeriği Hücre, doku ve organların işlevleri, homeostazis ve vücut sıvı dengesi; dolaşım, kan, sindirim, solunum, boşaltım, kas, sinir sistemlerinin kısa işlevleri; hormon ve üreme fizyolojisi; duyu organlarının işlevleri.
ATATÜRK İLK. VE İNK.
 TARİHİ 2
2801203 2 2+0 2 2
 
Dersin İçeriği
 
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk inkılapları, Atatürk İlkeleri
TÜRK DİLİ. 2 2801204 2 2 2 2
Dersin içeriği Türk Dili dersinde dil, kültür; dil-kültür ilişkisi, medeniyet-kültür farklılıkları, Türk Dilinin tarihi gelişimi, Dünya dilleri arasındaki yeri, ses özellikleri, cümle bilgisi; ağız, şive, lehçe; imla ve noktalama uygulamaları, yazılı ve sözlü kompozisyon türleri ve bu türler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
 
TEMEL İNGİLİZCE  II 2801205 2 2 2 2
Dersin İçeriği Weather  Report,  Future Plans,Preferences,Need to/Do not need to,Different expressions,talking   about feelings,Past Continuous,
When/While,Suggestions,Giving Advice,Making travel plans,
Hotel reservation,Transportation,Talking about  sports,Present perfect
,Expressing good wishes,Health problems.
 
BEDEN EĞİTİMİ  II 2801207 2 2 1 1
Dersin İçeriği Hentbol ile ilgili temel beceriler edinilebilme, basketbol ile temel beceriler edinilebilme, serbest hareketler ile ilgili koordinasyon geliştirebilme, şenliklerle ilgili çalışmalar
 
TEMEL BESLENME 2801206 2 2 2 2
Dersin İçeriği Beslenme ve sağlık, besin öğeleri; karbonhidratlar, lipitler (yağlar), proteinler, su ve mineraller, vitaminler, enzimler diğer içecekler, nükleik asitler, enerji metabolizması, hormonlar ve metabolizma, besin gurupları, yiyeceklerin işlenerek saklanması, gebe ve emzikli kadınların beslenmesi, bebeklerin ve çocukların beslenmesi, yaşlıların beslenmesi, işçilerin beslenmesi, sporcuların beslenmesi, şişmanlık-zayıflık.
                           
 
GÜZ III. YARIYILI


 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS
İÇ HAST. HEMŞİRELİĞİ 2801304 1 12 12 14
Dersin İçeriği Sıvı-elektrolit bozuklukları ve hemşirelik bakımları, şok, ağrı, uyku, yaşlanma, ölüm, solunum, kalp-damar, kan hastalıkları ve hemşirelik bakımları, boşaltım bozuklukları, metabolik bozukluklar, kas-iskelet sistemi bozuklukları ve hemşirelik bakımları, onkoloji hemşireliği, gastrointestinal sistem hastalıkları, sinir sistemi bozuklukları ve hemşirelik bakımları.
 
PATOLOJİ 2801301 1 2+0 2 3
Dersin İçeriği Patolojinin tanımlanması;  patolojinin bölümleri; patoloji laboratuvarına gelen materyaller; laboratuvar teknikleri; hücre zedelenmesi, ölümü ve adaptasyonu; akut ve kronik inflamasyon; granülomatöz inflamasyon; hücre rejenerasyonu, fibrozis ve yara iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar, tromboz ve şok, neoplazi
 
FARMAKOLOJİ 2801302 I 2+0 2 3
Dersin İçeriği Hastalıkların tedavisinde önemli yeri olan ilaçların elde
 edilmeleri,kullanılmaları, yan etkileri, zehirlenme durumları, vücuda
 etkileri, vücutta uğradığı değişimler, ilaçların kullanıldığı ve
 kullanılmadığı durumlar.
 
HEM. TARİH VE DEONTOLOJİ 2801305 1 3 3 6
Dersin İçeriği Hemşirelik tarihinin çağlara göre gelişimi ve hemşirelik etiği
MESLEKİ İNGİLİZCE.1 2801303 1 2 2 2
Dersin İçeriği  Meslekle ilgili isimlerin öğrenilmesi ve okumayı anlamaya sağlama çeviri tekniğinin verilmesi
                           
 


 BAHAR IV. YARIYIL

 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2801402 Bahar 12 12 14
Dersin İçeriği Cerrahi hemşireliğinin temel ilkeleri, cerrahide sıvı elektrolit asit baz dengesizlikleri, cerrahi aseptik teknikler ve hastane enfeksiyonlarında hemşirenin rolü, perioperatif dönemdeki birey ve hemşirelik bakımı, cerrahi hastanın beslenmesi, cerrahi ve şok, cerrahi ve ağrı, yanmış birey ve hemşirelik bakımı, hücre yaralanması, inflamasyon ve yara bakımı, sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, kas iskelet sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı,  kardiyovasküler sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, meme cerrahisi ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, ürogenital sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, transplantasyonlar ve hemşirelik bakımı, göz, kulak burun boğaz cerrahisi geçiren birey ve hemşirelik bakımı.
 
BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 2801404   2 2 2
Dersin İçeriği Enfeksiyon hastalıklarına giriş, surveyans yöntemleri, bağışıklamanın temelleri, santral sinir sistemi hastalıkları, solunum yolu ile bulaşan hastalıkalar, sindirim sistemi ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları, viral hepatitler, HIV/AİDS’li hastaya yaklaşımı, bakım ve korunma yöntemlerini konularına değinilecektir.
 
PSİKOLOJİ 2801403   3 3 4
Dersin İçeriği Psikoloji’nin tanımı, tarihçesi, gelişim psikolojisi, dil ve zeka gelişimi,öğrenme psikolojisi, psikoloji testleri bilişsel gelişim, kişilik ve savunma mekanizmaları, Erikson, Freud ve Piaget’in gelişim aşamaları, davranış bozuklukları, Grupların davranış üzerindeki etkileri, stres ve adaptasyon
 
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2801405   2+2 3 4
Dersin İçeriği Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgi çağı ve bilgi toplumu, Bilgi sistemleri, Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemleri, Bir işletim sistemi kullanımı, Bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin kullanımı, Yazılım kavramı, Uygulama yazılımlarına giriş, internet ve diğer yazılımlar konularına değinilecektir.
 
AFETLERDE HEMŞİRELİKTE  İLK YARDIM 2801406   2+2 2 2
Dersin İçeriği ilkyardım, afetlerde hemşirenin/sağlık memurunun rolü, sivil savunma ve nükleer harplere, kanamalarda ilk yardım, kalp-akciğer canlandırılması , solunum durmasında ilk yardım, yanıklar, sıcak çarpmaları ve ilk yardım, donmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, kafa, omurga ve abdominal bölge travmalarında ilk yardım, komalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, böcek sokmaları ve ısırıklarında ilk yardım, şokta ilk yardım
 
MESLEKİ İNGİLİZCE.II 2801401 1 2 2 2
Dersin İçeriği Meslekle ilgili isimlerin öğrenilmesi ve okumayı anlamaya sağlama çeviri tekniğinin verilmesi
             GÜZ V. YARIYIL
 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 2801502   12 12 14
Dersin İçeriği Kadın ve Sağlık Bakım Sistemi, Kadın sağlığının önemi ve tarihçesi, Kadın sağlığındaki kavramlar, Üreme Sisteminin Anatomisi, Fizyolojisi,
Hücre bölünmesi, Kromozom, genler ve genetik danışmanlık, hormonlar, Üreme siklusu, Kadının Gelişimsel dönemleri, Doğum Öncesi Dönem ve Hemşirelik, Gebeliğin oluşumu ve fetüsün Fizyolojisi, Embriyo dışı oluşumlar. Gebe Kadının vücut sistemlerindeki, metabolik, psikolojik değişmeler ve hemşireliğin rolü. Doğum Öncesi bakımı, Gebelikte sık görülen rahatsızlıklar. Riskli gebelikler ve hemşirelik, Riskli doğum
eylemi olan kadın ve hemşirelik bakımı. Doğum ve Doğum Sonu Dönem, Yeni Doğan ve Hemşirelik Bakımı. Doğum sonu dönemde riskli durumlar. Sık Görülen Kadın Sağlığı Sorunları. Cinsel /Üreme Sağlık, Toplumsal cinsiyet kavramı, Aile planlaması, Sık Görülen Üreme Sistemi Kanserleri, Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri.
 
             
 
BİYOİSTATİSTİK 2801503 1 2+2 3 6
 
Dersin İçeriği
 
İstatistiğin temel kavramlarını öğrenip formüllerin uygulamaları ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir.
 
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2801504 I 3+0 3 6
Dersin İçeriği Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi, Hastalık ve Toplumsal İlişkiler, Hastalık ve Kültürel, Ekonomik, Siyasal İlişkiler, Hasta-Hekim İlişkileri, Hasta-Hastane İlişkileri, Hasta Ailesi ile İletişim Sağlık davranışı ve yaşam stili, Toplum değişiminde hemşire ve ebe, sağlık bakım hizmetleri ve sosyal politikalar, Gelişmiş ülkelerde sağlık bakımı, Toplumcu modelde sağlık bakımı.
 
             
BÜYÜME GELİŞME 0401509 2 2 2 2
Dersin İçeriği Çocuğun ve Gelişmesiyle İlgili Kavramlar, Gelişimin İlkeleri, Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler, Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi, Sistemlerin Büyüme ve Gelişmesi
Psikoseksüel Gelişim Kuramı, Psikososyal Gelişim Kuramı, Bilişsel Gelişim Kuramı, Piaget’in Gelişim Kuramı, Kohlberg’in Ahlak Gelişim Kuramı, Sullivan’ın Gelişim Kuramı, Gelişim Dönemi Kuramlarının Hemşirelikte Uygulanması, Çocuğun Gelişim Dönemleri
 
MESLEKİ İNGİLİZCE.III 2801501 1 2 2 2
Dersin İçeriği  Meslekle ilgili isimlerin öğrenilmesi ve okumayı anlamaya sağlama çeviri tekniğinin verilmesi
 
             


 
BAHAR VI. YARIYIL

 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2801602   12 12 14
Dersin İçeriği Dünyada Ve Ülkemizde Çocuk Kavramı ve Çocukların Durumu, Çocuk Hakları, Büyüme ve Gelişme, Sağlıklı Çocuk ve Aile ile İletişimi, Stres kriz kavramı ve çocuk aile yapısındaki kriz durumları, Çocukta ağrı ve beden imgesi kavramı, Çocuğun hospitalizasyonu, Yeni doğanın
sağlık sorunları, Doğumsal Anomalisi Olan Yeni Doğan, Preoperatif ve Postoperatif Bakım, Çocuk Hemşireliğinde Özel Teknikler ve İlaç Uygulamaları, Sıvı Elektrolit Dengesizliği Olan Çocuğun Bakımı,Çocuk Hemşireliği Süreci. Solunum ve Konjestif Kalp Yetmezliği, Nörolojik, Hematolojik, Endokrin, GenitoÜriner Sistem, Onkolojik Sorunu Olan, Kronik Hastalığı, Terminal Hastalığı Olan çocuk ve Ailesinin bakımı.
Ani Bebek Ölüm Sendromu, Malnütnisyon, Raşitizm  Olan Çocuk ve Ailesi.
 
             
 
EPİDEMİYOLOJİ 2801603 2 2 2 8
Dersin İçeriği Epidemiyolojinin tanımı, kavramları, tarihsel gelişimi, kullanım alanları, sağlık ölçütleri (mortalite ve morbidite ölçütleri), mutlak karşılaştırma yöntemleri, epidemiyolojide nedensellik, nedenselliği bozan faktörler, nedensellik kriterleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri (tanımlayıcı, ekolojik, kesitsel, vaka-kontrol, kohort, deneysel, metodolojik).
 
 
MESLEKİ İNGİLİZCE.IV 2801601 1 2 2 2
Dersin İçeriği Meslekle ilgili isimlerin öğrenilmesi ve okumayı anlamaya sağlama çeviri tekniğinin verilmesi
 
              GÜZ VII. YARIYIL

 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 2801701   12 12 14
Dersin İçeriği Psikiyatri hemşireliğine giriş, ruhsal hastalıkların etiyolojisi, psikiyatride genel kavramlar, anksiyete ve savunma mekanizmaları, ruhsal bozukluklarda genel belirtiler, terapötik ve terapötik olmayan hasta hemşire ilişkisi, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, disosiyatif bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı, psikofarmakoloji, alkol madde kullanımı ve hemşirenin rolü, kişilik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı, şizofreni ve paranoid bozukluklar, organik mental bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı, psikoseksüel bozukluklar, yeme ve uyku bozuklukları, psikosomatik bozukluklar, bebeklik, çocukluk ve ergenlikte ortaya çıkan ruhsal bozukluklar, kriz ve krize müdahale, psikoterapiler, toplum ruh sağlığı konularına değinilecektir.
 
             
 
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 2801702 1 4+4 6 8
Dersin İçeriği Öğretim ve öğrenme süreci-Birey/hasta-hemşire ilişkisi ve öğretim-Eğitim/öğretimi hazırlama süreci-Veri toplama-Öğrenme gereksinimlerinin tanılanması/tanı koymak-Öğrenme planının planlanması, hazırlanması ve uygulanması-Spontan eğitim olanakları/hazırlıksız eğitimi-Grup eğitimi-Sağlık eğitimi-Hizmet içi eğitim-Hemşirelik eğitimi
 
             
 
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 2801703 I 3+0 3 6
Dersin İçeriği Hemşirelik disiplini, bilim ve araştırma. Hemşirelik araştırması, Araştırmaların hemşirelik hizmetlerinde kullanımı. Araştırma süreci, Araştırma probleminin oluşturulması, Araştırma tasarımı ile ilgili başlıca kavramlar. Araştırma tasarım  türleri, Niceliksel araştırma tasarımları, Niteliksel araştırma tasarımları, Araştırmada örnekleme, Veri toplama yöntem, teknik ve araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Verilerin çözümlenmesi, Araştırmada etik yaklaşımlar, Verilerin değerlendirilmesi, Tablo ve grafik yapımı, Araştırma raporunun yazımı
 BAHAR VIII. YARIYILI 

 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 2801801 1 12 12 14
 
Dersin İçeriği çalıştığı alanı tanıyabilmesi,mesleki hak, görev ve sorumlulukları bilmesi ve önemini kavraması, problem çözme yöntemini, sağlık sorunlarının çözümünde uygulayabilmesi, toplumun sağlık sorunlarını çözmede bilgi ve beceri kazanması, toplumun sağlık sorunlarını çözmede ilgili kurum, kuruluş ve toplumla işbirliği yapabilmesi, hizmet götürdüğü çevre ile etkili iletişim kurması,halk sağlığı ile bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyebilmesi, ekip çalışması ile hizmeti götürmenin önemini kavraması
toplumda risk gruplarını sorunları ile birlikte belirleyebilmesi, halk sağlığı hemşireliği ilkelerine ilişkin kavram ve ilkelerini bilmesi, sağlık sorunların çözümünde toplumun katkı ve katılımının önemini anlayabilmesi, toplumu sağlık konularında eğitilmeye yönelik eğitim programları düzenleyebilmesi
halk sağlığında özel bir önemi olan ev ziyaretlerini planlayıp, düzenli bir biçimde yapabilmesi,hastane dışı kurumlarda verilen bakıma katılabilmesi
topluma hizmet götürmede araştırıcılık rolünün önemini kavrayabilmesi
 
 
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 2801802 1 4 6 8  
Dersin İçeriği Yönetime giriş, organizasyon teorileri, Bilimsel yönetim. Sağlık hizmetlerinde organizasyon tipleri, Türkiye Sağlık Sistemi. Hemşire yöneticinin fonksiyonları,Planlama,Organizasyon(Koordinasyon),
Yöneltme, Denetleme. Sorumluluk kavramı, hemşirelik yönetiminde Etik. İletişim, Motivasyon ve iş doyumu, Hemşirelikte Liderlik, Zaman yönetimi, Problem çözme ve karar verme süreci, Personelin işe alınması ve yerleştirilmesi, İş analizi ve görev tanıtımı, Bütçe yapma ve kaynakların kullanımı, Performans değerlendirmesi, Kalite güvenliği ve risk yönetimi. Başhemşirenin ve Servis sorumlu hemşiresinin seçimi, görevleri, olması gereken nitelikler. Çatışma ve Stres yönetimi, Sağlık ve Hemşirelikle ilgili yasal düzenlemeler.
 
               

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR