Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptayan, kanıta dayalı olarak sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu çalışmalarında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayan, bireylere bütüncül yaklaşan, ekip çalışmasını benimseyen,  profesyonel bakım verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki sorumluluğu gelişmiş, araştıran ve mesleki sorunları ile ilgili değişim yaratabilme ve lider olabilme davranışı gösteren, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alan profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

BOLOGNA

      

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

BAĞLANTILAR