• Atatürk İlkeleri
 • Fırsat eşitliği
 • İfade özgürlüğü
 • Hukukun üstünlüğü
 • İnsan hakları
 • Toplumsal değerleri
 • Bilimsel etik kurallar
 • Yaratıcı düşünce
 • Sürekli gelişme
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite
 • Kaliteli çalışma hayatı
 • Katılımcı yönetim anlayışı
 • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi
 • Şeffaflık
 • İşbirliğine açık olmak
 • Takım bilinci
 • Katılımcılık
 • Saygılı olmak
 • İdealist olmak
 • Estetik duyarlık
 • Çevreye duyarlılık
 • Profesyonellik
 • Dürüstlük