Vizyonumuz;

           Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında mesleki bilgi ve becerisi tam, mesleki otonomiye sahip fizyoterapistler yetiştirmek,
           Sürekli ilerlemeyi hedef alan, günümüzün ve geleceğin gereksinimlerini sağlayacak bilimsel çalışmalarda bulunan, eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen lider bir eğitim birimi olmaktır.

           
Misyonumuz:
 
       
Evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi hedefleyen, temel bilgiyi edinmiş, klinik beceri geliştirmiş, mesleki ve bilimsel olarak yeterli donanıma sahip, araştırmacı, yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, üretken, mesleki hak ve sorumluluğunu bilen ve uygulayan, etik ve akademik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı yetkin fizyoterapistler yetiştirmektir.
 

        
 
      

HARUZEM

BOLOGNA

      

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ KİTAP ÇALIŞMALARI

BAĞLANTILAR