Vizyonumuz

     İnsani ve mesleki açıdan evrensel değerlere olan inancımızla, eğitim, yönetim, araştırma ve uygulamaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen etkin bir  eğitim kurumu olmaktır.


     Misyonumuz

     Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptayan, kanıta dayalı olarak sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu çalışmalarında mesleki bilgi ve becerilerini uygulayan, bireylere bütüncül yaklaşan, ekip çalışmasını benimseyen,  profesyonel bakım verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki sorumluluğu gelişmiş, araştıran ve mesleki sorunları ile ilgili değişim yaratabilme ve lider olabilme davranışı gösteren, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alan profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği