Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 Nisan 2016 tarihinde kurulmuş olmakla beraber, 1997 yılından 2016 yılına kadar aktif olarak hemşire yetiştiren Sağlık Yüksekokulu'nun tecrübeli, özverili, genç ve dinamik akademik kadrosunu bünyesine katmıştır. Fakültemizde, Hemşirelik, Perfüzyonistlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır.  Hemşirelik Bölümü bünyesinde, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapılmaktadır. Diğer bölümlerimiz için, gerekli akademik alt yapının hazırlanmasına bağlı olarak olası en kısa zamanda öğrenci alımları planlanmaktadır.

Fakültemiz, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinin de bulunduğu Osmanbey Yerleşkesinde yer almaktadır. Fakültemiz Hemşirelik Bölümü bünyesinde,  4 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 9 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 22 öğretim elemanı bulunmaktadır.

            Sağlık alanında ekip halinde çalışma gerekliliğinden dolayı, sağlığın farklı alanlarına yönelik eğitim sunan programlara büyük bir ihtiyaç doğmaktadır. Bu ihtiyacın bölgemizdeki yansımasının bir sonucu olarak kurulan, Sağlık Bilimleri Fakültemiz, bölgemizde nitelikli eğitim veren lider bir fakülte olma misyonuna sahiptir. Bu misyonu tam olarak gerçekleştirebilmek amacıyla Hemşirelik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, HEPDAK ulusal akreditasyonunu almaya yönelik ön çalışmaları değerli öğretim elamanı arkadaşlarımızla başlatmış bulunmaktayız.

Fakültemiz programları, öğrencilerimizin, bireylere bütüncül yaklaşım sergileyebilmelerini, etkin ekip çalışması yapabilmelerini,  profesyonel bakım verebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda, mesleki sorumluluk bilincine sahip olarak, araştıran ve değişim yaratabilen, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri esas alan sağlık çalışanları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

            Hemşirelik programımızda dersler, teorik, laboratuvar ve saha/hastane uygulamaları şeklinde yapılmaktadır. Derslerimiz eğitim gereçleri ile donanımlı ve klimalı 150 kişilik amfilerde işlenmektedir. Saha/hastane uygulamaları öncesi öğrenciler okulumuzda yer alan 5 uygulama ve 1 iletişim laboratuvarında eğitimlerine devam etmektedir. Mesleki becerilerin artırılması ve pekiştirilmesi adına yapılması öngörülen saha/hastane uygulamaları için, başta Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemiz arasında yapılan ortak protokol sayesinde İl merkezinde yer alan devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinden de destek almaktayız.

            Eğitim–öğretim yılı başında her sınıftan 2 öğrenci temsilcisi seçildikten sonra, iki haftada bir dekan başkanlığında idare ve öğrenci temsilcileri toplantılar yapmaktadır. Toplantılarda öğrencilerin eğitim-öğrenim sorunları ve çözüm önerileri, bilimsel ve sosyal etkinliklere ilişkin istekler, yapılanlarla ilgili bilgilendirmeler yer almaktadır. Öğrenci kulüplerinin kurulması ve kurulan öğrenci kulüplerinin aktiviteleri Fakültemiz ve Üniversitemiz tarafından desteklenmektedir. Öğrencilerimiz memnuniyet anketlerini Fakültemiz web sayfası ve cep telefonu üzerinden doldurabilirler.

             Fakültemiz mezunları, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kamuya ait veya özel kuruluşlarda ve üniversitelerin eğitim kadrolarında çalışabilmektedir. Mezun öğrencilerimizin Fakültemiz web sayfasında yer alan Mezun Portaline kayıt olmaları durumunda gerçekleşen tüm bilimsel ve sosyal etkinliklerden haberdar olmaktadır.

Sağlık bilimleri alanında eğitim almak isteyen değerli gençler, sizleri fakültemiz öğrencisi olarak görmek bizleri mutlu edecektir.

                      

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

TS EN ISO 9001:2015 BELGESİ

2023-2024 AKADEMİK TAKVİM

ETKİNLİK

Eyyübiye'de Mobil Jinekoloji Ve Sağlık Tarama Aracı Sağlanması"Na İlişkin Protokol İmzalandı.


Almanya'da hemşirelik kariyeri için aradığımız değer SİZ misiniz?

HARUZEM

BOLOGNA

      

ÖĞRETİM ELEMANLARININ KİTAP ÇALIŞMALARI

BAĞLANTILAR


.........................................................

.........................................................
PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMİ
KOORDİNATÖR
Doç.Dr. Veysel KAPLAN

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Rabia KAYA
.........................................................