İLETİŞİM ADRESLERİ:
 
Posta Adresi:
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Osmanbey Yerleşkesi, Merkezi Derslik, Kat:2 / Şanlıurfa

TLF : 0 414 318 3207 (Öğrenci İşleri)
TLF : 0 414 318 3201 (Özel Kalem)
FAX:  0 414 318 3203

e-mail: saglikbilfak@harran.edu.tr

 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DÂHİLİ TELEFON NUMARALARI
 
Prof. Dr. Halil ÇİFTÇİ Dekan 3200
Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Dekan Yardımcısı 3205
Dr.Öğretim Üyesi Mert KARTAL Dekan Yardımcısı 1711
Nuray AÇAR Fakülte Sekreteri 3202

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
   
Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Öğretim Üyesi 3205
Doç. Dr. Fatma ERSİN Öğretim Üyesi 2483
Dr.Öğretim Üyesi Selma KAHRAMAN Öğretim Üyesi 1189
Dr.Öğretim Üyesi Fatma KORUK Öğretim Üyesi 3204
Dr.Öğretim Üyesi Arzu TİMUÇİN Öğretim Üyesi 2481
Dr.Öğretim Üyesi Mert KARTAL Öğretim Üyesi 1711
Dr.Öğretim Üyesi Derya TÜLÜCE Öğretim Üyesi 1495
Öğr. Gör.Dr. Abdullah TAŞKIN Öğretim Görevlisi 1640
Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU Öğretim Görevlisi 2484
Öğr. Gör. Nilgün OKŞAK Öğretim Görevlisi 2484
Öğr. Gör.Fatih ENZİN Öğretim Görevlisi 1640
Öğr. Gör.Yasemin YILMAZ Öğretim Görevlisi 1710
Öğr. Gör. Rabia Kürümlüoğlugil
Öğretim Görevlisi
1710
Öğr. Gör. Filiz SOLMAZ Öğretim Görevlisi 1710
Arş. Gör, Mehmet Emin Düken Araştırma Görevlisi 1640

İDARİ PERSONELLER
   
Nuray AÇAR Fakülte Sekreteri 3202
Hasan GÜNEŞ Fakülte Şefi 2482
Zeynep ÇAKMAK Öğrenci İşleri 3207
Celal AKBULUT Yazı İşleri 2492
Adnan TİLLOLU Taşınır Kayıt Yetkilisi 3201
 
 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR