Bayram PARLAK           Hasan GÜNEŞ
        Fakülte Sekreteri           Fakülte Şefi
        Dahili Telefon: 3202           Dahili Telefon: 2482
     bparlak@harran.edu.tr           hgunes@harran.edu.tr
 
        Celal AKBULUT           Cuma YAVUZ
        Yazı İşleri           Öğrenci İşleri
        Dahili: 2492           Dahili: 3207
        cakbulut@harran.edu.tr           yavuzcuma@harran.edu.tr

 
        Adnan TİLLOLU           Zeynep ÇAKMAK
        Taşınır Kayıt Yetkilisi           Öğrenci İşleri
        Dahili: 3201           Dahili: 3207
        adnantillolu@harran.edu.tr           zynp.ckmk@hotmail.com
 
           
       
       
       

BAĞLANTILAR