Bayram PARLAK           Hasan GÜNEŞ
        Fakülte Sekreteri           Fakülte Şefi
        Dahili Telefon: 3202           Dahili Telefon: 2482
     bparlak@harran.edu.tr           hgunes@harran.edu.tr
 
        Celal AKBULUT           Cuma YAVUZ
        Yazı İşleri           Öğrenci İşleri
        Dahili: 2492           Dahili: 3207
        cakbulut@harran.edu.tr           yavuzcuma@harran.edu.tr

 
        Ayşe GEZER           Zeynep ÇAKMAK
        Taşınır Kayıt Yetkilisi           Öğrenci İşleri
        Dahili: 3201           Dahili: 3207
        aysegezer@harran.edu.tr           zynp.ckmk@hotmail.com
 
    Adnan TİLLOLU      
    Bilgisayar İşletmeni    
    Dahili: 3201    
    adnantillolu@harran.edu.tr    

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği