Doç.Dr. Hülya KARATAŞ

Dr. Öğretim Üyesi Selma KAHRAMAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dahili: 3205

Dahili: 1189

hulya.karatas35@gmail.com

skahraman1308@gmail.com

 

Dr. Öğretim Üyesi Fatma ERSİN

Dr. Öğretim Üyesi Fatma KORUK

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği

Dahili: 2483

Dahili: 3204

fatmaersin1@gmail.com

fgozukara18@gmail.com

 

Dr. Öğretim Üyesi Arzu TİMUÇİN

Dr. Öğretim Üyesi Mert KARTAL

Hemşirelikte Yönetim

 Halk Sağlığı

Dahili: 2481

Dahili: 1711

timucinarzu@gmail.com

akartal044@hotmail.com

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Derya TÜLÜCE

Öğr. Gör.Dr. Abdullah TAŞKIN

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya

 Dahili : 1495

Dahili: 1640

deryatuluce@harran.edu.tr drytlc87@gmail.com.tr

abdullahtaskin52@harran.edu.tr
 

 

Öğr. Gör. Feray Kabalcıoğlu BUCAK

Öğr. Gör. Nilgün OKŞAK

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Fizyoloji

Dahili: 2484

Dahili: 2484

 feraykabalcioglu@hotmail.com

nilgunoksak@harran.edu.tr

 

Arş. Gör. Duygu  Yıldız KEMER

Arş. Gör. Kadriye ŞAHİN

Hemşirelik Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi

Dahili: 3201

Doktora Programı

biyologhun@hotmail.com

 

Arş. Gör. Özlem KACKİN

Arş. Gör. Ali BALKAN

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı

Dahili: 3201

Dahili: 1640

ozlemkackin.711@gmail.com

alibalkann02@harran.edu.tr

 

Arş. Gör. Veysel AKDUMAN

Arş. Gör. Çağatay Müslüm GÖKDOĞAN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Marmara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Doktora Programı

Yüksek Lisans Programı

 

Arş. Gör. Ömer Faruk YAŞAROĞLU

Arş. Gör. Zeynal YASACI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı

 

Öğr. Gör. Fatih ENZİN

Arş. Gör. Mehmet Emin DÜKEN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Dahili: 1640

Dahili: 1640

fatihenzin@harran.edu.tr

eminduken@harran.edu.tr

 

Arş. Gör.  Emine KURT

Öğr. Gör. Yasemin YILMAZ

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

Dahili:

Dahili: 1710

ekurt@harran.edu.tr

yaseminyilmaz@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR

Organizasyon Şeması