Yrd. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği
Dahili: 3205 Dahili: 1189
hulya.karatas35@gmail.com skahraman1308@gmail.com
 
Yrd. Doç. Dr. Fatma ERSİN Yrd. Doç. Dr. Fatma KORUK
Halk Sağlığı Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Dahili: 2483 Dahili: 3204
fatmaersin1@gmail.com fgozukara18@gmail.com
 
Yrd. Doç. Dr. Arzu TİMUÇİN Öğr. Gör. Dr. Mert KARTAL
Hemşirelikte Yönetim  Halk Sağlığı
Dahili: 2481 Dahili: 2484
timucinarzu@gmail.com akartal044@hotmail.com
 
  Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN Öğr. Gör. Nilgün OKŞAK
Tıbbi Biyokimya Fizyoloji
 Dahili: 1640 Dahili: 2484
abdullahtaskin52@harran.edu.tr nilgunoksak@harran.edu.tr 
 
Öğr. Gör. Feray Kabalcıoğlu BUCAK Arş. Gör. Derya TÜLÜCE
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Anabilim Dalı
Dahili: 2484 Gazi Üniversitesi
 feraykabalcioglu@hotmail.com Doktora Programı
 
Arş. Gör. Duygu  Yıldız KEMER Arş. Gör. Kadriye ŞAHİN
Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Akdeniz Üniversitesi Dahili: 3201
Doktora Programı biyologhun@hotmail.com
 
Arş. Gör. Özlem KACKİN Arş. Gör. Ali BALKAN
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı
Dahili: 3201 Dahili: 1640
ozlemkackin.711@gmail.com alibalkann02@harran.edu.tr
 
Arş. Gör. Veysel AKDUMAN Arş. Gör. Çağatay Müslüm GÖKDOĞAN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Marmara Üniversitesi Gazi Üniversitesi
Doktora Programı Yüksek Lisans Programı
 
Arş. Gör. Ömer Faruk YAŞAROĞLU Arş. Gör. Zeynal YASACI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Programı
 
Öğr. Gör. Fatih ENZİN Arş. Gör. Mehmet Emin DÜKEN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Dahili: 1640 Dahili: 1640
fatihenzin@harran.edu.tr eminduken@harran.edu.tr
 
Arş. Gör.  Emine KURT    
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  
Dahili:  
ekurt@harran.edu.tr  

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği