KOMİSYONLAR
Akademik Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Hülya Karataş (Başkan)
Prof. Dr. Fatma Ersin
Doç. Dr. Fatma Koruk
Dr. Öğr. Üyesi Görev Uzatma Komisyonu
Prof. Dr. Hülya Karataş (Başkan)
Prof. Dr. Fatma Ersin
Doç. Dr. Fatma Koruk
Akademik Teşvik Komisyonu
Doç. Dr. Selma Kahraman (Başkan)
Prof. Dr. Fatma Ersin
Doç. Dr. Fatma Koruk
Müfredat Eğitim Komisyonu
Doç. Dr. Selma Kahraman (Başkan)
Anabilim Dalı Başkanları
Yatay Geçiş Komisyonu
Dr. Öğretim Üyesi Sabri Karahan (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Arzu Uslu
Dr. Öğretim Üyesi  Mehmet Emin Düken
Öğr. Gör. Dr. Nilgün Okşak
Öğr. Gör. Medine Kılıç
Öğr. Gör. Hatice Nur Özgen
MYP Göre Yatay Geçiş Komisyonu
Öğr. Gör Feray Bucak (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bozdağ
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Düken
Özel Öğrenci ile Yatay Geçiş Komisyonu
Doç. Dr. Veysel Kaplan (Başkan)
Öğr. Gör. Filiz Solmaz
Dr. Öğretim Üyesi Arzu Uslu
Dikey Geçiş Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kemer (Başkan)
Dr.Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaçkin
Öğr. Gör. Medine Kılıç
Öğr. Gör. Hatice Nur Özgen
Yaz Okulu Komisyonu
Öğr. Gör. Filiz Solmaz (Başkan)
Öğr. Gör Feray Bucak
Dr. Öğretim Üyesi Arzu Uslu
Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu
Doç. Dr. Abdullah Taşkın (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Enzin
Öğr. Gör. Dr. Nilgün Okşak
Burs Komisyonu
Öğr. Gör. Feray Bucak (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bozdağ
Öğr. Gör. Filiz Solmaz
Dr. Öğr. Üyesi Zeynal Yasacı
Web Komisyonu
Dr.Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Fatih Enzin
Dr. Öğr. Üyesi  Zeynal Yasacı
Mazeret ve Muafiyet Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kemer (Başkan)
Doç. Dr. Abdullah Taşkın
Öğr. Gör. Dr. Zeliha Turan
Mezuniyet Komisyonu
Öğr. Gör. Nilgün Okşak (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Sabri Karahan
Öğr. Gör. Dr. Zeliha Turan
Dr.Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Düken
Mezunları İzleme Komisyonu
Dr. Öğretim Üyesi Rabia Kaya (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Dilek Sakallı
Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Caner Dikici
Tanıtım Oryantasyon ve Bilimsel Faaliyet Komisyonu
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaçkin (Başkan)
Dr. Öğretim Üyesi Rabia Kaya
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bozdağ
Öğr. Gör. Medine Kılıç
Öğr. Gör. Hatice Nur Özgen
Akreditasyon Komisyonu
Dr. Öğretim Üyesi Arzu Timuçin (Başkan)
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri
Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanları
Fakülte Sekreteri Bayram Parlak
Öğrenci Rahime Ayneli
Ölçe ve Değerlendirme Komisyonu
Doç. Dr. Fatma Koruk (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Timuçin
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaçkin
Öğr. Gör. Dr. Dilek Sakallı
Öğr. Gör. Dr. Zeliha Turan
Doç. Dr. Ragıp Terzi (Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı)
Sıfır Atık Birim Komisyonu
Doç. Dr. Fatma Koruk (Başkan)
Fakülte Sekreteri Bayram Parlak
Bilgisayar İşletmeni Celal AKBULUT
Satın Alma Komisyonu
Doç. Dr. Fatma Koruk (Başkan)
Doç. Dr. Selma Kahraman
Fakülte Sekreteri Bayram Parlak

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

TS EN ISO 9001:2015 BELGESİ

2023-2024 AKADEMİK TAKVİM

ETKİNLİK

Eyyübiye'de Mobil Jinekoloji Ve Sağlık Tarama Aracı Sağlanması"Na İlişkin Protokol İmzalandı.


Almanya'da hemşirelik kariyeri için aradığımız değer SİZ misiniz?

HARUZEM

BOLOGNA

      

ÖĞRETİM ELEMANLARININ KİTAP ÇALIŞMALARI

BAĞLANTILAR


.........................................................

.........................................................
PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMİ
KOORDİNATÖR
Doç.Dr. Veysel KAPLAN

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Rabia KAYA
.........................................................