Başkan:


 

Üyeler:  
                                                  
                           
          Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ

          Prof. Dr. Hasan AKAN

           Prof. Dr. Cemil SERT  
                                                                                         

          Doç. Dr. Hülya KARATAŞ
                         
          Doç. Dr. Halit AKBAŞ

          Dr. Öğretim Üyesi Arzu TİMUÇİN


Raportör:

          Nuray AÇAR 
(Fakülte Sekreteri V.)

   
 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR