Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde, öğrencilere eğitimleri sırasında gereken bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri ve yetkinlikleri kazandırmak amacıyla kurulmuş 3 adet beceri geliştirme laboratuvarı bulunmaktadır.
 
Beceri laboratuvarlarının her biri 20 öğrencinin eş zamanlı çalışabileceği şekilde düzenlenmiştir.  Toplamda 5 adet hasta yatağı, 3 adet muayene masası yer almaktadır ve 60 öğrencinin uygulama yapabileceği kapasiteye sahiptir.
 
Laboratuvarlarda, çalışan her bir grup için temel insan gereksinimi uygulamalarına yönelik tıbbi malzemeler, invaziv girişim yapmaya olanak sağlayan maketler, hastane ortamına yakın olarak düzenlenmiş hasta yatağı ve ekipmanları yer almaktadır. Laboratuvarlar öğrencilere, hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, beslenme ve boşaltım sistemi uygulamaları gibi beden sistemlerine özgü hemşirelik becerilerini uygulayabileceği ortamı sağlamaktır. Uygulamalar öğretim elemanlarının gözetiminde maketler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Böylece öğrenciler hasta ile çalışmadan maketler ile gerçeğe en yakın şekilde uygulama yapma olanağı bulmaktadır.

BAĞLANTILAR

Organizasyon Şeması