Başkan:

          Prof. Dr. Zehra YILMAZ 
(Dekan)
 

Üyeler:  
                                                  
                           
          Prof. Dr. Ali Ziya KARAKILÇIK                               

          Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ

          Prof. Dr. Hasan AKAN
                                                                                                      
          Doç. Dr. Mete KÖKSAL
                         
          Doç. Dr. Halit AKBAŞ

          Yrd. Doç. Dr. Fatma KORUK


Raportör:

          Bayram PARLAK
(Fakülte Sekreteri)
 

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği